Derfor er det viktig at vi alltid er imøtekommende og profesjonelle, i tillegg til å være nytenkende i måten vi løser oppgaver.Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden skal bli enda bedre: Vi skal møte fremtidens forventninger fra samfunnet, skattytere og borgere, både når det gjelder resultater og brukerorientering.

Samfunnsoppdrag

digital strategi frå KUD. Denne typen formidling kan også skje via nettet. De har et spesielt ansvar for å styrke flerkulturelle ytringer. De nye arbeidsmåtene i skole og høyere

Share this article, click here to see the statistics on ".Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.Strategier, få et innblikk i veien vår mot 2025.

Disse møtene har mye å si for folkets tillit til oss.Samtidig skal vi se ut over vår egen etat og bidra aktivt til en brukervennlig offentlig sektor.Hopp til innhold, vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.