Av den grunn er det interessant å se på om forståelsen av samfunnsoppdraget varierer avhengig av organisatorisk nivå.Biblioteksystemene blir i stor grad nettbaserte.Resultater: Funnene viser at hovedbibliotekarer i høyere grad forholder seg til de formelle styringssignalene når de skal definere oppdraget, mens ansatte i bibliotekene forstår oppdraget unikt, basert på arbeidsoppgaver og erfaring.

Samfunnsoppdrag

digital strategi frå KUD. Denne typen formidling kan også skje via nettet. De har et spesielt ansvar for å styrke flerkulturelle ytringer. De nye arbeidsmåtene i skole og høyere

Dagens bibliotek arbeider innenfor ulike medier.In 1814 Eidsvollsbygningen was a private home belonging to the owner of Eidsvoll Ironworks.The coffeehouse is located in our visitors centre with a nice view to Eidsvollsbygningen as well as the river Andelva.

Derfor er det viktig at vi alltid er imøtekommende og profesjonelle, i tillegg til å være nytenkende i måten vi løser oppgaver.Kafé Standpunkt  - i s a modern coffeehouse inspired by the coffeehouse traditions that were established in Europe during the 17thcentury.Nsi VDP:Samfunnsvitenskap: 200:Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240:Offentlig og privat administrasjon: 242 nb_NO genumber 110 nb_NO Files in this item This item appears in the following Collection(s) Show simple item record.