Det vil si at, i DSM-IV, hvis du fyller 5 av 9 kriterier, har du forstyrrelsen.Hjernens funksjon rediger rediger kilde De nye avbildingsmetodene har ført til en eksplosiv utvidelse av kunnskap om hjernens funksjon (Evang 2007).J Psychiatr Ment Health Nurs.

Søgeprotokol for NKR: Bordeline - sekundær litteratur.Det vil si at de teller ytre symptomer og tegn.

58 Standardiserte kriterier ble utviklet 59 for å skille borderline personlighetsforstyrrelse fra affektive lidelser og andre symptomlidelser, og borderline ble en i 1980 med utgivelsen av DSM-III.19 Diagnosen er basert på en klinisk vurdering av kvalifisert helsepersonell innen psykisk helse."Self-mutilation and suicidal behavior in borderline personality disorder" Journal of Personality Disorders 8 (4 257-67.