Hun mener at i den siste delen av livet er folk gjerne syke, og da trenger man spesielt menneskelig oppfølging.Robotene inntar helsesektoren, de siste årene har det vært også vært en rekke ulike utprøvinger av både roboter og automatisering i helsesektoren.

Sparte.000 per bruker, prosjektleder Vidar Thomassen i Alta kommune gir oss eksempler: I stedet for å dra hjem til en person på natta for å se om han har vandret ut, kan man ha en sensor på døra som varsler om den blir åpnet.Ombudsmen strive for a better quality of health services.

Hvem skal gi de smertestillende?Du har kanskje hørt om begrepet allerede; det kalles velferdsteknologi, og mange mener at dette er redningen for norske kommuner i årene framover.