Unntak gjelder for arbeidstakere som sier opp sin stilling etter.Norsk tipping komplett mobil.Oppsigelse fra arbeidstakers side kan skje både muntlig og skriftlig.

Hvor lang oppsigelsestid har jeg

arbeidsforholdet suspenderes ved arbeidskamp, og at tiden streiken varer ikke teller med i ansiennitetsberegningen. Sjette ledd samlet ansettelsestid i konsernforhold over ved virksomhetsoverdragelser. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven 15-3. Oppsigelsesfristen skal

Oppstår det konflikt bør du søke juridisk bistand, eventuelt gjennom den organisasjonen du er tilsluttet.I en nedbemanningsprosess må arbeidsgiver også ta stilling til hvilket område i virksomheten som skal bli rammet av prosessen (utvelgelseskretsen).

Ferieloven paragraf 8, del 1 og del.Vis mer, når du selv sier opp: Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie fritt fastsettes og avvikles etter de vanlige bestemmelsene i ferielovens paragraf 6 og 7, opplyser Larsen.Rådgiver: Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.