Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, February 20, 2006 (accessed August 26, 2014).Den nye dosenten Arvid Karl Birkeland ved Fakultet for helse- og sosialvitskap jobbar med to vidareutdanningar i rehabilitering.

Det er mange ting i heimesjukepleia og i heimetenestene som ikkje er forska på, og som det trengst meir kunnskap.3) "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger" Regulations on employment and promotion in teaching and research positions.

The researcher must have substantial scientific research experience and be well published in scientific journals.Retrieved 2 September 2017.The title of Docent in Finland is also called Adjunct Professor.