Mennesket er i dag den eneste eksisterende arten i slekten.Etter det ble armene frigjort fra å delta i bevegelsen av kroppen til stadig mer avanserte formål.

Gaupe farlig for mennesker

Alf Torp: Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog, Bjørn Ringstrøms Antikvariat, Faksimileutgave, 1992, isbn. Befolkningen her drev også utstrakt eksport og byttehandel med pelsverk utenfor Skandinavia

Maktmennesker

maktmenneskenes klør. Og disse har det ikke godt. De må stort sett lide i stillhet, for tar de opp det som er vanskelig, får de det enda verre. 2018

Også slike definisjoner støter imidlertid på begrepsmessige problemer.Vi har like mange kroppshår som en sjimpanse, men hårene er redusert i størrelse.

Debat er en meningsudveksling mellem flere mennesker med forskellige holdninger til et givent emne og som kan strække sig over længere tid, for eksempel via læserbreve i aviser.Et av menneskets viktigste karaktertrekk er oppreist gange, noe det begynte med for over fire millioner år siden.