Ekteskap / partnerskap man har inngått ekteskap eller partnerskap, fått forholdet nedtegnet i offentlige protokoller, og er formelt sammen.Det er grunner til å tro at det skriver seg fra det latinske Caritas, som er en oversettelse av gresk agape, altså den oppofrende kjærligheten).

Ref.: Ingen kan kreve, men alle kan gi, ingen kan leve.Well, we Germans are loyal royalists (at least the Yellow Press gives this impression.).

Gresk tankeverden, og dernest latin, deler kjærligheten i tre grunnleggende deler.På gresk skilles det derfor mellom Eros (med avledningen erotikk filia eller vennskap, og agape, den oppofrende kjærlighet, å bli elsket uavhengig av ens handlinger, som fikk mye å si for kristen tenkning.Platon og hans åndelære, og tankegangen hans har hatt stor virkning for synet på kjærligheten i kristendommen og europeisk litteratur, spesielt i middelalderen og romantikken.