I put up 100 percent of the capital.Storebrand har et fossilfritt indeksfond der de utelukker hele olje- og gassektoren.Hvis du setter alt inn i et indeksfond som følger Oslo Børs (0,3 prosent av verdensøkonomien) er du mer sårbar enn om du setter pengene inn i et globalt indeksfond.

Indeksfond

er ikke valutasikret. Billigst er best, «du får det du betaler for» gjelder ikke for indeksfond som har samme referansemål. Vi velger aksjer som sammen gir høy sannsynlighet for

Bolken med Andre inkluderer Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Hong Kong, Irland, Israel, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spania, Sverige og Sveits.Disse kan analysere enorme mengder selskapsdata, og benytter flere faktorer for å finne aksjer det er fornuftig å investere.Spareroboten til Kron, Nordnet eller Sbanken?

Hva er et indeksfond?Hva er et faktorfond?