Plutselig stopp i inntak av koffein-lignende stimuli som.Aterosklerose kan øke motstanden i arteriene slik at blod vanskeligere kommer videre i sirkulasjonen.Tidsskrift for Den norske lægeforening 2007; 127: 2532-6.

High blood pressure cannot be cured, but it can be managed.Det skjedde i 1950-51 og 1963-64.Dødeligheten begynte å gå ned før bruken av blodtrykkssenkende medisiner økte på slutten av 1980-tallet.

Lavt blodtrykk kan i tillegg være et resultat av høyt blodtap ( sjokk for eksempel etter alvorlige ulykker, og etter hjerteinfarkt eller binyresvikt.Dette er tegn på at hjertet er belastet.