Trykk her for å se dem.Apple-produkter gir uttrykksfrihet til alle elever som bruker dem.

De ser ting og sammenhenger de ellers ikke ville sett.Fordi vi mener koding ikke bør være et valgfag, men stå sentralt på læreplanen.Med dette i tankene har vi samarbeidet med lærere om å utvikle en samling av prosjektveiledninger, som vil stimulere kreativiteten i elevene og gi dem ferdighetene til å kommunisere gjennom tegning, fotografering, musikk og video.

Vi har laget programmer der lærere kan lære av hverandre, læringsressurser som gir undervisere iPad- og Mac-ferdighetene de trenger, og initiativer som løfter frem pionerer i utdanningssektoren.Prosjektveiledning som stimulerer kreativiteten i alle elever.